Help de stichting

Wilt u de stichting helpen om de auto zoveel mogelijk als Autospuit te herstellen?
Dat kan! U kunt de stichting helpen met een Financiële bijdrage. Alle giften zijn welkom op rekening nummer NL41RABO0155979779 ten name van Stichting Historisch Brandweermateriaal Katwijk. Voor
vragen, sponsoring of informatie kunt u contact op nemen met Dhr. Van der Weijden (harm@shbkw.nl ).